OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí 15.00 - 19.00 hod.

 

NOVINKY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
 
                                                                                 Nové knihy z výpůjčního fondu
 
 
Pro milovníky napětí
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovna.syrovice@volny.cz