O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Z příspěvků do obecního zpravodaje

Březen 2024

Měsíc knihy jsme si v knihovně připomněli spolu s dětmi z místní školky. Malé Berušky, Motýlci, Mravenečci i Včeličky si naše prostory přišli prohlédnout ve čtvrtek 7.března a měli, pro mě překvapivě, o knihovně docela dost informací. Jak mně prozradili, už si o půjčování knih předem povídali ve školce. A to bylo dobře, jinak by se pět skupin dětí (dohromady jich bylo víc jak šedesát) za dopoledne těžko prostřídalo. Většina dětí se pochlubila, že má doma plno knížek, které jim jejich máma, táta, babička, děda, či dokonce sestra nebo bratr předčítají. Ale tolik knih jako v naší knihovně, to doma nemají. Až na jednoho klučíka. Tomu bylo našich zhruba 8000 knih málo, on jich má doma „milionsto“. Tak nevím, ten se asi naším čtenářem nestane, nemůžeme mu počtem konkurovat. Zato pár ostatních mně slíbilo, že si i s rodiči přijdou pro svoji čtenářskou kartičku. Vždyť deset korun ročně se i těm drobkům zdálo hodně málo. Za to si nekoupí ani zmrzlinu. A opravdu. Hned následující půjčovní den si dva noví malí čtenáři odnesli své první vypůjčené knížky. Asi není náhoda, že si vybrali z těch, které si ve čtvrtek vyhlédli.

 

VÝBĚR Z NOVINEK PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
 
                                    
 ZE SÉRIE DENÍK MALÉHO POSEROUTKY:
 
    
 

 

                                                                                 DOPORUČUJEME z výměnného  fondu:
 
 
Pro milovníky napětí
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovna.syrovice@volny.cz