Historie

                                           

Za základní kámen pozdějšího zřízení knihovny lze považovat založení katolicko-politického čtenářského spolku „Přemysl Oráč“ v Syrovicích. Tento spolek byl založen dne 9. června 1871 tehdejším správcem farnosti P. Metodějem Halabalou.

Po čtyřleté činnosti byl tento spolek nahrazen občanskou besedou „Přemysl“, čili čtenářský spolek v Syrovicích, založena byla 15. září 1875.

… členové spolku se poučují soukromým a veřejným čtením v místnostech spolkových, vzdělávají se výklady a přednáškami vědeckými, vzájemnou rozmluvou a zábavami společenskými…

Po ukončení této spolkové činnosti zůstal knižní fond na faře, až později po postavení nové obecní školy v roce 1904 byly knihy přestěhovány do nové školní budovy. Pro knihy byla vyhrazena jedna učebna. Veřejnosti půjčoval knihy ve stanovený den k tomu pověřený učitel.

V pozdějších letech rostl počet čtenářů a bylo nutné doplnit a zvětšit fond knihovny. Z tohoto důvodu podala obecní knihovna žádost k Masarykovu lidovýchovnému ústavu v Praze a od něj v roce 1929 obdržela darem  19 svazků v hodnotě 600,- Kč. V roce 1935 měla knihovna 496 svazků a 88 pravidelných čtenářů. V roce 2003 převzala knihovnu obec Syrovice, která je nyní jejím zřizovatelem.

Od roku 1962 až do konce roku 2021 se o vedení knihovny starala dobrovolná knihovnice, paní Konečná, v současnosti o knihovnu pečuje Margita Březnová.

                     

                     

 

 

VÝBĚR Z NOVINEK PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
 
                                    
 ZE SÉRIE DENÍK MALÉHO POSEROUTKY:
 
    
 

 

                                                                                 DOPORUČUJEME z výměnného  fondu:
 
 
Pro milovníky napětí
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovna.syrovice@volny.cz