Ceník

Ceník poplatků a náhrad
Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup k internetu zdarma
Registrační poplatek čtenáře s platností 12 měsíců
Dospělí 20,-Kč
Děti do 15 let 10,- Kč
Vybrané služby
Rezervace půjčeného dokumentu zdarma
Meziknihovní výpůjční služba zdarma + úhrada poštovného
Sankční poplatky
Poplatky z prodlení
 90 dnů po uplynutí výpůjční lhůty 30,- Kč
 180 dnů po uplynutí výpůjční lhůty 100,- Kč
Náhrady
Dílčí poškození knihovní jednotky od 50,- Kč výše
dle stupně poškození
Finanční náhrada při ztrátě knihy pořizovací cena knihy
Ostatní placené služby
Prodej vyřazených knih a časopisů smluvní ceny
Platnost ceníku od 1. 6. 2019.

Půjčování knih - zdarma

Půjčování časopisů - zdarma

Přístup k internetu - zdarma

Registrační poplatek čtenáře s platností 12 měsíců:

Dospělí 20,-Kč

Děti do 15 let 10,- Kč

Rezervace půjčeného dokumentu - zdarma

Meziknihovní výpůjční služba zdarma + úhrada poštovného

SANKČNÍ POPLATKY

Poplatky z prodlení

- 90 dnů po uplynutí výpůjční lhůty 30,- Kč

- 180 dnů po uplynutí výpůjční lhůty 100,- Kč

NÁHRADY

Dílčí poškození knihovní jednotky od 50,- Kč výše (dle stupně poškození)

Finanční náhrada při ztrátě knihy - pořizovací cena knihy

Platnost ceníku od 1. 6. 2019.

VÝBĚR Z NOVINEK PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
 
                                    
 ZE SÉRIE DENÍK MALÉHO POSEROUTKY:
 
    
 

 

                                                                                 DOPORUČUJEME z výměnného  fondu:
 
 
Pro milovníky napětí
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovna.syrovice@volny.cz